Mesajını Gönder, yanındayız...
  ADINIZ, SOYADINIZ
  TELEFON NUMARANIZ
  E-POSTANIZ
  ŞEHİR
  MESAJINIZI YAZINIZ...
İsteğe bağlı PDF ve JPG formatında yükleyiniz
Dosya seçilmedi
IPSO Tarım ile iletişime geçerek danışmak ve bilgi almak üzere sorularınızı iletebilirsiniz. Aklınıza takılan tüm sorularınızı yanıtlayabilmek için bekliyoruz...
Birlikte daha güçlü bir aileyiz...
IPSO Tarım
Tarım Ekipmanları
Lider Firması
KAMERA SİSTEMLERİ AYDINLATMA METNİ

İşbu Aydınlatma Metni, veri sorumlusu sıfatına sahip IPSO Tarım A.Ş. (Bundan böyle “Şirket” olarak anılacaktır) tarafından, şirket yerleşkesinde bulunan kapalı sistem güvenlik kameraları tarafından kayıt altına alınarak toplanan kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca işlenmesine ilişkin aydınlatma amacı ile hazırlanmıştır.

Kişisel Verilerin İşlenme Amacı
Şirket olarak kurumsal yapılanmamız, iş sağlığı/güvenliği ve genel çalışan ve ziyaretçilerimizin güvenliğinin sağlanması ilkesi çerçevesinde şirketimiz bünyesindeki ortak alanlara, kapalı sistem güvenlik kameraları yerleştirilmiştir. Bina ve tesislerimizin güvenliğinin temin edilmesi amacıyla yerleştirilmiş sayısı değişkenlik gösteren güvenlik kameraları, şirketimize ait şuanda bulunduğunuz lokasyonda muhtelif noktalarda, kat koridorlarında ve giriş/çıkış noktalarında görüntü alma amacıyla yerleştirilmiştir.

Kişisel Verilerin Toplanması, Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz Kanun’un II. Bölümünde yer alan; 4,5,6,7,8 ve 9. madde hükümlerine uygun olarak aşağıda belirtilmiş olan amaçlar ile kameralar vasıtası ile şirketimize ziyaretleriniz esnasında elektronik ortamda toplanmakta ve işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Aktarılması
Kapalı devre kamera kayıt sistemleri vasıtasıyla elektronik ortamda elde edilmiş kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 8. ve 9. Maddesinde belirtilmiş olan veri işleme şart ve amaçları uyarınca tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumları ve kanunen yetkili özel kişilere aktarılabilecektir.

Kişisel Veri Sahibinin Haklar
Kanun’un 11. maddesi doğrultusunda veri sahibi olarak aşağıda yer alan haklarınız bulunduğunu önemle hatırlatmak isteriz.

  1. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  2. Kişisel verileriniz işlenmiş ise bilgi talep etme,
  3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, durumun verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etme
  6. Kişisel verilerin işlenmesini gerektirir sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini, yok edilmesini talep etme, durumun verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etme
  7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinizde bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  8. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

Tarafınıza yukarıda izah edilen açıklamalara istinaden, Kanun’un 11. maddesinde yer alan haklarınıza ilişkin taleplerinizi www.ipso.com.tr uzantılı internet adresimizde yayınlanmış olan Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak Şirket’e iletebilirsiniz. Talepleriniz en kısa zamanda (en geç 30 gün) karşılanacak olup talebinizin karşılanmasının bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından yayımlanmış olan tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilecektir

Şirketimizin; Kanunda meydana gelebilecek değişiklikler ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenebilecek yeni yöntem veya yönetmelikler sebebiyle, bu aydınlatma bildiriminde değişiklik yapma hakkı saklıdır.

Kişisel Verilerin Korunması
Üçüncü Taraf Veri Aktarım Taahhütnamesi
Veri Saklama ve İmha Politikası
Kamera Sistemleri Aydınlatma Metni
Veri Sahibi Başvuru Formu
Kişisel Veri İmha Tutanağı
Kamera Sistemleri Erişim Taahhütnamesi
Biyometrik Kişisel Veri Aydınlatma ve Rıza Metni
COPYRIGHT ALL RIGHT RESERVED ( C ) IPSO 2021