Mesajını Gönder, yanındayız...
  ADINIZ, SOYADINIZ
  TELEFON NUMARANIZ
  E-POSTANIZ
  ŞEHİR
  MESAJINIZI YAZINIZ...
İsteğe bağlı PDF ve JPG formatında yükleyiniz
Dosya seçilmedi
IPSO Tarım ile iletişime geçerek danışmak ve bilgi almak üzere sorularınızı iletebilirsiniz. Aklınıza takılan tüm sorularınızı yanıtlayabilmek için bekliyoruz...
Birlikte daha güçlü bir aileyiz...
IPSO Tarım
Tarım Ekipmanları
Lider Firması
VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu m.11 içeriğinde belirtilmiş olan haklarınıza istinaden; kanunun 11. Maddesi ve “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” hükümleri gereğince aşağıda yer alan vasıtalar ile Şirketimiz yetkili birimlerine iletebilirsiniz.

BAŞVURU YÖNTEMLERİ

 

Yazılı Olarak
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereğince bilgi taleplerinizi … …..adresine ıslak imzalı olarak iletebilirsiniz.
Kayıtlı Elektronik Posta
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereğince bilgi taleplerinizi şirketimize ait … … KEP adresine iletebilirsiniz.

 

Sistemimizde Kayıtlı Olmayan E-Posta Adresi
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereğince bilgi taleplerinizi mobil imza veya e-imza ile şirketimize ait … … … uzantılı posta adresine iletebilirsiniz.
Sistemimizde Kayıtlı E-Posta Adresiniz
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereğince bilgi taleplerinizi şirketimize ait ……… … uzantılı e-posta adresine iletebilirsiniz.                                                                                            

 

KİMLİK VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

 

Ad / Soyad

 

T.C. Kimlik no

 

Yabancı T.C. Kimlik No

 

Pasaport No / Uyruk

 

Tebligata Esas Yerleşim Yeri veya İşyeri Adresi

 

Telefon No

 

E-posta (KEP)

 

Posta Adresi

 

Faks Numarası

 

TALEP KONUSU

Kanunun 11. Maddesi ve “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” m.5 gereğince taleplerinizi açık bir şekilde paylaşmanız ve eğer mevcutsa konu hakkındaki ek belge ve bilgileri başvuru formu ile birlikte teslim etmeniz gerekmektedir.

Ayrıca başvuru içeriğinde, talebinizin 6698 Sayılı Kanun’un 11. Maddesindeki yazılı fıkralardan hangisine yönelik olduğunu, farklı bir talebiniz var ise gerekçe ve hukuki sebebini bildirmeniz ve talebinize hangi iletişim yolu ile cevap almak istediğinizi belirtmeniz mühimdir.

BAŞVURUNUZA HANGİ İLETİŞİM YOLU İLE CEVAP ALMAK İSTEDİĞİNİZİ BELİRTİNİZ

 

Başvurunuza ilişkin cevap; 6698 Sayılı Kanun ve Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tebliğleri çerçevesinde; talebin niteliğine göre en kısa süre içerisinde ve en geç 30 gün içinde alınacaktır.  Başvurununuz kapsamında gerçekleştirilecek işlemlerin maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından belirlenen tarife üzerinden, tarafınızdan ücret talep edilebilecektir. Başvuru esnasında şirketimizce, kimlik bilgilerinin teyit edilmesi amaçlı olarak kimlik ibraz edilmesini talep etme hakkı saklıdır.

Yukarıda belirtmiş olduğum açıklamalarım doğrultusunda işlem yapılmasını talep ederim.
Başvuru Sahibi               :
Tarih                            :
Ekler                             :
İmza                            :

Kişisel Verilerin Korunması
Üçüncü Taraf Veri Aktarım Taahhütnamesi
Veri Saklama ve İmha Politikası
Kamera Sistemleri Aydınlatma Metni
Veri Sahibi Başvuru Formu
Kişisel Veri İmha Tutanağı
Kamera Sistemleri Erişim Taahhütnamesi
Biyometrik Kişisel Veri Aydınlatma ve Rıza Metni
COPYRIGHT ALL RIGHT RESERVED ( C ) IPSO 2021